Küberharjutusväljad

Küberharjutusväli on riist- ja tarkvaraline keskkond, mis pakub meetodeid ja tehnoloogiat küberkaitse alase väljaõppe läbiviimiseks ja spetsialistide teadmiste parendamiseks.

Suure jõudlusega test-keskused


Küberõppuste andmekeskused pakuvad tööriistu, mis suurendavad nii ettevõtete kui ka organisatsioonide IT- ja küberkaitsesüsteemide turvalisust, usaldusväärsust ning töötajate küberteadlikkust.


Küberharjutusväli on spetsiifilise otstarbega turvaline CR14 poolt hallatav ja opereeritav andmekeskus, mis on ehitatud eesmärgiga tagamaks kaasaegsete päriselulistel stsenaariumitel põhinevate küberõppuste korraldamist, tehnoloogiate testimist, valideerimist ning kaitsealaste arenduste läbiviimist. Kasutusel on spetsiaalselt arendatud tarkvara ja tööriistad, võimaldades luua treeninguid üksikindiviididele kuni lõpetades rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu NATO ja Euroopa Liit.

Meist

Avatud küber-harjutusväli

Open Cyber Range (OCR) ehk avatud küberharjutusväli on suunatud erasektori ettevõtetele uute tehnoloogiate arendamiseks ja küberlahenduste testimiseks.


OCR on küberharjutusväli, mille eesmärgiks on lihtsustada küberõppuste loomise protsessi ja teha seda ka odavamaks. Õppuseid on võimalik korraldada-tellida tavapärasel moel, st defineerides vajadused ja eesmärgid koostöös SA CR14 personaliga ning õppus läbi viia OCRi riistvara kasutades. Alates 2024 juunist on valmis ka OCR platvorm tervikuna - selle kasutamisel on kliendil võimalik õppus ka täiel määral ise kujundada, kasutades selleks loodud kasutajaliidest ja stsenaariumi defineerimise keelt (SDL).


OCR sai alguse Eesti-Norra koostööprojektist „Green ICT“, rahastajaks Norway Grants. Granditingimustest tulenevalt on OCR-i riist-ja tarkvaraplatvormi põhifunktsionaalsuse kasutus tasuta. Rohkema info või koostöövõimaluste tuvastamiseks võtke meie tiimiga ühendust otse läbi ocr[at]cr14.ee või laiemate küsimuste jaoks - info[at]cr14.ee


Eesti küber-harjutusväli

Küberharjutusväli on riist- ja tarkvaraline keskkond, mis pakub meetodeid ja tehnoloogiat küberkaitse alase väljaõppe parandamiseks. Eesti riiklik küberharjutusväli pakub siseriiklikku ja kahepoolset küberkaitse väljaõpet ning on baasiks maailma suurimatele rahvusvahelistele küberõppustele nagu Locked Shields ja Crossed Swords.


Lisaks kasutavad CR14 ja NATO CCDCoE seda küberharjutusvälja teadus- ja arendustegevuseks. Alates NATO 2014. aasta Walesi tippkohtumisest on selle infrastruktuur aluseks NATO küberpolügooni loomisele.


Eesti riiklik CR põhineb enam kui üheteistaastasel kogemusel, olles vaieldamatult üks varasemaid omataolisi maailmas.


NATO küber-harjutusväli

NATO küberharjutusväli on platvorm, kus NATO korraldab oma suurimaid küberkaitseõppusi ja -koolitusi, nagu CC (Cyber Coalition) ja CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise). CR14 toetab NATO küberkaitsevõimekuse arendamist, küberrünnakute ennetamist ja kübervastupidavusvõime parandamist alates 2014. aastast.


Salajane küber-harjutusväli

Soovime saavutada küberkaitse valdkonnas täieliku meisterlikkuse. Selle eesmärgini jõudmine võib tihtipeale hõlmata ka teavet või meetodeid, mis ei saa olla avalikult kättesaadavad.


Loome turvalise digitaalse tuleviku koostöös avaliku ja erasektoriga

Liitu

cr14 logo
Kontakt

Sihtasutus CR14

Registrikood: 90015175

KMKR NR. EE102380479

Rävala pst 14, Tallinn, 10143, Estonia

info[at]cr14.ee

+372 717 2382

Sotsiaalmeedia