Küberharjutusväljad

Küberharjutusväli on riist- ja tarkvaraline keskkond, mis pakub meetodeid ja tehnoloogiat küberkaitse alase väljaõppe läbiviimiseks ja spetsialistide teadmiste parendamiseks.

Suure jõudlusega test-keskused


It provides tools that help to strengthen the security and performance of cyber-physical and IT systems of private companies and national and international organisations (such as NATO and the EU), leading to secure, trustworthy products and cyber-savvy personnel.


Küberharjutusväli on spetsiifilise otstarbega turvaline CR14 poolt hallatav ja opereeritav andmekeskus, mis on ehitatud eesmärgiga tagamaks kaasaegsete päriselulistel stsenaariumitel põhinevate küberõppuste korraldamist, tehnoloogiate testimist, valideerimist ning kaitsealaste arenduste läbiviimist. Kasutusel on spetsiaalselt arendatud tarkvara ja tööriistad, võimaldades luua treeninguid üksikindiviididele kuni lõpetades rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu NATO ja Euroopa Liit.

Meist

Avatud küber-harjutusväli

Avatud küberharjutusväli (Open Cyber Range, OCR) on virtuaalne keskkond küberturvalisuse valdkonna koolitusteks ning tehnoloogia arendamiseks. Kasutusel on samad teenused, mis sisalduvad küberharjutusvälja baas-, tasulistes- ja arenduskeskkonna teenustes, eesmärgiga kaasata kaitsetööstusele suunatud startup kogukonda, ettevõtteid ja ka ülikoole.


In addition to providing a platform for cybersecurity companies to develop, test and validate their innovative products, it also creates a launchpad for new products to emerge into the market and promotes security thinking and cybersecurity educational activities, especially in the private sector. OCR will also be one of the test bases for NATO DIANA.


Eesti küber-harjutusväli

Küberharjutusväli on riist- ja tarkvaraline keskkond, mis pakub meetodeid ja tehnoloogiat küberkaitse alase väljaõppe parandamiseks. Eesti riiklik küberharjutusväli pakub siseriiklikku ja kahepoolset küberkaitse väljaõpet ning on koduks maailma suurimatele rahvusvahelistele küberõppustele nagu Locked Shields ja Crossed Swords.


Lisaks kasutavad CR14 ja NATO CCDCoE seda küberharjutusvälja teadus- ja arendustegevuseks. Alates NATO 2014. aasta Walesi tippkohtumisest on selle infrastruktuur aluseks NATO küberpolügooni loomisele.


Eesti riiklik CR põhineb enam kui üheteistaastasel kogemusel, olles vaieldamatult üks varasemaid omataolisi maailmas.


NATO küber-harjutusväli

NATO CR is a platform and data centre enabling NATO to conduct its largest cyber defence exercises and training, such as the Cyber Coalition and the Coalition Warrior Interoperability exercise (CWIX). CR14 is proud of the opportunity to serve the development of NATO's capacity in this area since 2014 and to support Allies in achieving better preparedness for cyber-attacks.


Salajane küber-harjutusväli

Our mission is to explore the art of cybersecurity which might sometimes extend beyond the limits of unclassified.


We create a safe digital future by cooperating with public and private sectors

Liitu

cr14 logo
Kontakt

Sihtasutus CR14

Registrikood: 90015175

KMKR NR. EE102380479

Rävala pst 14, Tallinn, 10141, Estonia

info@cr14.ee

+372 717 0140

Meedia