Küberharjutusväljad

Küberharjutusväli on riist- ja tarkvaraline keskkond, mis pakub meetodeid ja tehnoloogiat küberkaitse alase väljaõppe läbiviimiseks ja spetsialistide teadmiste parendamiseks.

Suure jõudlusega test-keskused


Küberõppuste andmekeskused pakuvad tööriistu, mis suurendavad nii ettevõtete kui ka organisatsioonide IT- ja küberkaitsesüsteemide turvalisust, usaldusväärsust ning töötajate küberteadlikkust.


Küberharjutusväli on spetsiifilise otstarbega turvaline CR14 poolt hallatav ja opereeritav andmekeskus, mis on ehitatud eesmärgiga tagamaks kaasaegsete päriselulistel stsenaariumitel põhinevate küberõppuste korraldamist, tehnoloogiate testimist, valideerimist ning kaitsealaste arenduste läbiviimist. Kasutusel on spetsiaalselt arendatud tarkvara ja tööriistad, võimaldades luua treeninguid üksikindiviididele kuni lõpetades rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu NATO ja Euroopa Liit.

Meist

Avatud küber-harjutusväli

Avatud küberharjutusväli (Open Cyber Range, OCR) on virtuaalne keskkond küberturvalisuse valdkonna koolitusteks ning tehnoloogia arendamiseks. Kasutusel on samad teenused, mis sisalduvad küberharjutusvälja baas-, tasulistes- ja arenduskeskkonna teenustes, eesmärgiga kaasata kaitsetööstusele suunatud startup kogukonda, ettevõtteid ja ka ülikoole.


Küberharjutusväli on platvorm küberkaitseettevõtetele IT-lahenduste arendamiseks, testimiseks ja valideerimiseks ning uute lahenduste turule toomiseks. Avatud küberharjutusväli julgustab kasutajaid mõtlema julgeolekule ja edendab küberjulgeolekualast haridustegevust, eriti erasektoris. Avatud küberharjutusväli on ka üks NATO DIANA katsebaase. Kutse kõikidele startuppidele, haridusasutustele ja erasektorile - kuni 29.02.2024 on OCR tasuta kasutamiseks ja katsetamiseks. Huvi korral võta ühendust info[at]cr14.ee


Eesti küber-harjutusväli

Küberharjutusväli on riist- ja tarkvaraline keskkond, mis pakub meetodeid ja tehnoloogiat küberkaitse alase väljaõppe parandamiseks. Eesti riiklik küberharjutusväli pakub siseriiklikku ja kahepoolset küberkaitse väljaõpet ning on baasiks maailma suurimatele rahvusvahelistele küberõppustele nagu Locked Shields ja Crossed Swords.


Lisaks kasutavad CR14 ja NATO CCDCoE seda küberharjutusvälja teadus- ja arendustegevuseks. Alates NATO 2014. aasta Walesi tippkohtumisest on selle infrastruktuur aluseks NATO küberpolügooni loomisele.


Eesti riiklik CR põhineb enam kui üheteistaastasel kogemusel, olles vaieldamatult üks varasemaid omataolisi maailmas.


NATO küber-harjutusväli

NATO küberharjutusväli on platvorm, kus NATO korraldab oma suurimaid küberkaitseõppusi ja -koolitusi, nagu CC (Cyber Coalition) ja CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise). CR14 toetab NATO küberkaitsevõimekuse arendamist, küberrünnakute ennetamist ja kübervastupidavusvõime parandamist alates 2014. aastast.


Salajane küber-harjutusväli

Soovime saavutada küberkaitse valdkonnas täieliku meisterlikkuse. Selle eesmärgini jõudmine võib tihtipeale hõlmata ka teavet või meetodeid, mis ei saa olla avalikult kättesaadavad.


Loome turvalise digitaalse tuleviku koostöös avaliku ja erasektoriga

Liitu

cr14 logo
Kontakt

Sihtasutus CR14

Registrikood: 90015175

KMKR NR. EE102380479

Rävala pst 14, Tallinn, 10143, Estonia

info[at]cr14.ee

+372 717 2382

Sotsiaalmeedia