Welcome onboard future #cyberrangers


We are growing and looking for new talents to join our Multiverse of Cyber Ranges. CR14 is a small and evolving company with around 50 #cyberrangers. Half of them work for NATO CCDCOE as Estonian representatives and part of host nation support, and another half directly for CR14.

What we can offer you as our new team member?


 • A young and rapidly developing organization
 • Daily learning opportunities on cyber security topics
 • Our field is growing - cyber security is becoming increasingly important and in demand
 • Our organization is small enough to know each of your colleagues in person
 • Flexible working time and - place
 • In addition to the above, we offer various benefits that support your health and well-being, like sports compensation, extra days off, and additional employer health insurance

If you are interested in an internship or doing project work during your studies, please get in touch with us on jobs@cr14.ee


Join us and make Estonia and NATO a safer place! Open positions below!

Cyber range content administrator

Otsime küberharjutusvälja sisuhaldurit, kelle töölaual on:

 • küberharjutuste võrkude, süsteemide ja virtuaalkeskkondade haldamine, administreerimine ja arendamine

 • küberharjutusvälja ettevalmistamine harjutuste ja koolituste jm küberkaitse ürituste korraldamiseks

 • virtualiseerimislahenduste analüüs, disainimine, integreerimine ja lahenduste juurutamine

 • siseriiklikes- ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine ning koostöö arendamine

 • uurimis-, arendus- ja koolitusprojektide toetamine ja valdkondliku ekspertiisi tagamine.

Tööülesannetega aitab hakkama saada:

 • lõpetatud või lõpetamisel olev haridus IT-valdkonnas

 • varasem töökogemus IT-valdkonnas

 • varasem kokkupuude VMware keskkonnaga

 • kogemused automatiseerimislahendustest ( nt. Ansible, Bash, Terraform)

 • teadmised ja oskused TCP/IP võrkudest

 • hea eesti ning - inglise keele oskus.

Valmis tuleb olla riigisaladuse loa taotlemiseks!

Cyber range product owner

Otsime küberharjutusvälja tooteomanikku, kelle töölaual on:

 • Küberharjutusvälja edukuse eest vastutamine, sh kliendiprobleemide ja võimaluste väljaselgitamine ning lahenduste väljatöötamine
 • Toote dokumentatsiooni väljatöötamine ning ajakohasena hoidmine
 • Toote kasutamisse laskmise planeerimine ja koordineerimine
 • Toote hinnastamine ja teenuse vahendamine klientidele
 • Akrediteerimise protsessi juhtimine

Tööülesannetega aitab hakkama saada:

 • Tehniline kõrgharidus
 • Ametikohal vajalike infosüsteemide ja arvutiprogrammide tundmine
 • Vähemalt 5 aastat eelnevat töökogemust sarnasel positsioonil või valdkonnas
 • Väga head teadmised NATO ja teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonide tööpõhimõtetest ja eesmärkidest ning salajase teabe käsitlemisest
 • Akrediteerimisprotsessi tundmine
 • Riigisaladuse loa ning NATO ja EL salastatud teabe juurdepääsusertifikaatide olemasolu
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus

NATO CCDCOE IT manager

CR14 is seeking a highly motivated IT Manager with a hands-on attitude to join our team at NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE).

Key responsibilities:

 • Co-ordinating ICT development for NATO CCDCOE and executing development plan;

 • Managing and administering ICT systems in collaboration with EDF and NATO CCDCOE Project Leads;

 • Supporting projects in evaluating and implementing new hardware and software solutions;

 • Implementing ICT security measures and Procure ICT equipment, software and related services as defined by projects or EDF;

 • Preparing and monitoring ICT budget and providing ICT support for training courses, cyber exercises and events.

Qualifications:

 • Minimum of 3 years of practical experience in administration of MS Windows operating systems and Office Suite, virtual machines using VMware and Linux operating systems;

 • Minimum 3 years of practical experience in network administration, preferably with Cisco and Enterasys components;

 • Minimum 2 years of practical experience in IT project management;

 • Bachelor’s degree or equivalent in IT systems or in a relevant field;

 • Fluency in English is mandatory and proficiency in Estonian is a plus.

The Position requires NATO SECRET Security Clearance or willingness to apply for it.

Virtualization Engineer

Otsime virtualiseerimisinseneri, kelle töölaual on järgmised teemad:

 • Küberharjutusvälja virtuaalkeskkondade administreerimine, haldamine ja monitoorimine ning automatiseerimislahenduste väljatöötamine
 • Küberõppuste ja projektide raames virtuaalkeskkondade loomine ja haldamine
 • Virtualiseerimislahenduste analüüs, disainimine ja integreerimine
 • Siseriiklikes- ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine
 • Uurimis-, arendus- ja koolitusprojektide toetamine

Tööülesannetega aitab hästi hakkama saada, kui sul on:

 • IT-alal vähemalt kutseharidus
 • Varasem kogemus virtualiseerimisplatvormidega (VMware)
 • Head teadmised automatiseerimislahendustest (nt. Ansible, Bash, Terraform)
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus
 • Eelise annab kokkupuude ka teiste virtualiseerimisplatvormidega ning teadmised arvutivõrkudest

Valmis tuleb olla riigisaladuse loa taotlemiseks!

We create a safe digital future by cooperating with public and private sectors

Join us

cr14 logo
Contact

Foundation CR14

Registry code: 90015175

Rävala pst 14, Tallinn, 10141

info@cr14.ee

+372 717 0140

Our Social Media